ขายสวนทุเรียน 14 ไร่ 3 งาน พิกัดสำนักทอง กะเฉด เมือง ระยอง ไร่ละ 1 ล้านบาทถ้วน

ระยอง เมืองระยอง กะเฉด

ขาย

สวนผลไม้ สวนยาง

1

รหัสทรัพย์ : 0251

900,000 ต่อไร่

รายละเอียดเบื้องต้น : ขายสวนทุเรียน 200ต้น มังคุด168 ต้น ทุเรียนให้ผลผลิตปีล่าสุด 2ล้าน ต่อปี มังคุดให้ผลผลิตปีล่าสุด 4แสนกว่า ต่อปี

พื้นที่ : 14 ไร่ 3 งาน

รายละเอียด : ขายสวนทุเรียน 14 ไร่ 3 งาน พิกัดสำนักทอง กะเฉด เมือง ระยอง ไร่ละ 1 ล้านบาทถ้วน


ขายสวนทุเรียน 200ต้น มังคุด168 ต้น

แปลงที่1 10 ไร่ 1งาน 1ตารางวา
แปลงที่2 3ไร่ 1งาน ผลไม้หลากหลาย
แปลงที่3 3งาน เป็นบ่อน้ำ
แปลงที่4 2งาน ติดถนนทางเข้าสวน

โทร.0638746995

ค้นหาที่อยู่อาศัย

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ