������������������������������������������������������������ 52 รายการ